2004 SAYILI İİK MADDE 100 İÇTİHAT

T.C.

YARGITAY

23. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/1835

K. 2011/2207

T. 30.11.2011

• SIRA CETVELİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Dağıtıma Konu Paranın Önceki Tarihli Kamu Haczine Tahsisi Artan Para Varsa Bu Kısmın Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu’nun 21/1. Md. Gözetilerek Paylaştırılması İçin Sıra Cetvelinin Düzenlenmesi Gerektiği )

• KAMU ALACAKLARI İÇİN KONULAN HACİZ ( Hacizlerden Sonraki Tarihlerde İcra ve İflas Kanunu’na Göre Konulmuş Bir Haciz Varsa Bu Haczin Kamu Haczine İştirak Etmesini Sağlayacak Bir Yasal Düzenleme Bulunmadığı )

• KAMU HACZİNE İŞTİRAK ( Kamu Haczinin Davacının Haczinden Önce Konulduğunun Anlaşılması Halinde Dava Tarihi Ne Olursa Olsun Şikayetçinin Kamu Haczine İştirak Edemeyeceği – Sıra Cetvelinin İptali İstemi )

• SIRA CETVELİNİN DÜZENLENMESİ ( Sıra Cetvelinin İptali İstemi – Dağıtıma Konu Paranın Önceki Tarihli Kamu Haczine Tahsisi Artan Para Varsa Bu Kısmın Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu’nun 21/1. Md. Gözetilerek Paylaştırılması İçin Düzenleneceği )

• HACİZDEN ÖNCE KAMU HACZİ BULUNMASI ( Dava Tarihi Ne Olursa Olsun Şikayetçinin Kamu Haczine İştirak Edemeyeceği ve Şikayetçi Haczinin Kamu Haczinden Önce Olması Halinde İse 6183 S. Kanunun 21. Md. Uyarınca Kamu Haczinin Şikayetçi Haczine İştirakinin Mümkün Olduğu ve Kamu Haczinin Anılan Md. Hükmüne Göre Kendinden Önceki Hacizlerle Garameye Gireceği )

6183/m.21

2004/m.100

ÖZET : Dava, sıra cetvelinin iptali istemine ilişkindir. İlk haczin kim tarafından konulduğunun kuşkuya yer vermeyecek şekilde saptanması gerekir. Kamu alacakları için konulan hacizlerden sonraki tarihlerde İcra ve İflas Kanunu’na göre konulmuş bir haciz varsa, bu haczin kamu haczine iştirak etmesini sağlayacak bir yasal düzenleme bulunmadığından, dağıtıma konu paranın önceki tarihli kamu haczine tahsisi, artan para varsa bu kısmın Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu’nun 21/1. md. de gözetilerek paylaştırılması için sıra cetvelinin düzenlenmesi gerekir.

Kamu haczinin davacının haczinden önce konulduğunun anlaşılması halinde dava tarihi ne olursa olsun, şikayetçinin kamu haczine iştirak edemeyeceği, şikayetçi haczinin kamu haczinden önce olması halinde ise, 6183 Sayılı Kanunun 21. maddesi uyarınca kamu haczinin şikayetçi haczine iştirakinin mümkün olduğu ve kamu haczinin anılan madde hükmüne göre kendinden önceki hacizlerle garameye gireceği gözetilmelidir.

DAVA : Taraflar arasındaki sıra cetvelinin iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde şikayet olunan vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Şikayetçi vekili, müvekkilinin borçlu çeaş aş, aleyhine 26.6.1998 tarihinde doğan alacağı sebebiyle Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde 28.10.1998 tarihinde açtığı davanın 13.12.2006 tarihinde karara bağlandığını, ilamın Adana 11. İcra Dairesi’nin 2006/6626 Esas sayılı dosyasında takibe konulduğunu. Adana 8. İcra Müdürlüğü’nün 2003/3156 Esas sayılı dosyasında düzenlenen sıra cetvelinde müvekkilinin ilama bağlı alacağının 26.6.1998 tarihi itibariyle doğduğu ve 28.10.1998 tarihinde davaya konu edildiğinin dikkate alınmadığını, müvekkilinin alacağının İ.İ.K.nun 100/2 nci maddesinde belirlenen alacaklardan olmasına rağmen, alacağının dayandığı ilamın dava tarihinin gözetilmeden dağıtıma konu tüm paranın şikayet olunana ödenmesine karar verildiğini ileri sürerek, sıra cetvelinin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Şikayet olunan vekili, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre, 28.10.1998 dava, 13.12.2006 karar tarihli Adana 1 Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 1998/2088 Esas ve 2006/361 Karar sayılı ilamıyla belirlenen şikayetçi alacağının Adana 11.İcra Müdürlüğü’nün 2006/ 6626 Esas sayılı dosyasında takip konusu edildiği, şikayetçinin, paylaşıma konu Adana 8. İcra Müdürlüğü’nün 2003/ 3156 Esas sayılı takip dosyasındaki hacze iştirak isteminde bulunduğu, dağıtıma konu tüm paranın şikayet olunana ödenmesine karar verildiği, ancak şikayetçinin borçlu aleyhine İ.İ.K.nun 100/2. maddesinde belirtilen şartları taşıyan ve tüm takiplerden önce açılan ilama dayalı takip yapması sebebiyle alacağının öncelikli olduğu gerekçesiyle şikayetin kabulüyle İ.İ.K.nun 100/2 maddesine uygun düzenlenmeyen sıra cetvelinin iptaline karar verilmiştir.

Kararı, şikayet olunan vekili temyiz etmiştir.

Dava, sıra cetvelinin iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, şikayetçi alacağının dava tarihinin tüm alacaklıların haciz tarihlerinden önce olduğu gerekçesiyle İcra ve İflas Kanunu’nun 100/2 nci maddesi gözetilerek yazılı şekilde karar verilmiştir. Öncelikle ilk haczin kim tarafından konulduğunun kuşkuya yer vermeyecek şekilde saptanması gerekir. Kamu alacakları için konulan hacizlerden sonraki tarihlerde İcra ve İflas Kanunu’na göre konulmuş bir haciz varsa, bu haczin kamu haczine iştirak etmesini sağlayacak bir yasal düzenleme bulunmadığından, dağıtıma konu paranın önceki tarihli kamu haczine tahsisi, artan para varsa bu kısmın Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu’nun 21/1. maddesi de gözetilerek paylaştırılması için sıra cetvelinin düzenlenmesi gerekir.

Yapılan araştırma sonucunda, kamu haczinin davacının haczinden önce konulduğunun anlaşılması halinde dava tarihi ne olursa olsun, şikayetçinin kamu haczine iştirak edemeyeceği, şikayetçi haczinin kamu haczinden önce olması halinde ise, 6183 Sayılı Kanunun 21. maddesi uyarınca kamu haczinin şikayetçi haczine iştirakinin mümkün olduğu ve kamu haczinin anılan madde hükmüne göre kendinden önceki hacizlerle garameye gireceği gözetilmelidir. Mahkemece, anılan yönler gözetilmeden yanlış ilke ve yanılgılı değerlendirmeyle yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş kararın bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle şikayet olunan vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle kararın şikayet olunan yararına BOZULMASINA, peşin harcın istenmesi halinde iadesine, 30.11.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: