2004 SAYILI İİK MADDE 19 İÇTİHAT

T.C.

YARGITAY

19. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/14456

K. 2011/3650

T. 2.3.2011

• İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Takip Talebine İtiraz Edilen Alacaklı Tarafından İtirazın Tebliğ Tarihinden İtibaren Bir Sene İçerisinde Açılacağı/Bir Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Dava Şartı Olduğu – Resen Dikkate Alınacağı )

• HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE ( İtirazın İptali Davası/İtirazın Tebliğ Tarihinden İtibaren Bir Sene İçerisinde Açılacağı – Bir Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Dava Şartı Olduğu/Resen Dikkate Alınması Gerekeceği )

• DAVA ŞARTI ( İtirazın İptali Davası/Takip Talebine İtiraz Edilen Alacaklı Tarafından İtirazın Tebliğ Tarihinden İtibaren Bir Sene İçerisinde Açılacağı – Sürenin Resen Dikkate Alınacağı )

6762/m.589

2004/m.19, 67

ÖZET : Davacı vekili, davaya konu bonoda müvekkilinin hamil olduğunu, kendinden önceki cirantalardan biri olan davalı ve diğer borçlulara ilamsız takip başlattığını ileri sürerek, bu takibe davalının yaptığı itirazın iptalini talep etmiştir. İtirazın iptali davasının, takip talebine itiraz edilen alacaklı tarafından itirazın tebliğ tarihinden itibaren bir sene içerisinde açılması gerekir. İtirazın iptali davasının dava şartlarından olan ve hak düşürücü süre niteliğinde bulunan re’sen dikkate alınması gereken 1 yıllık sürede davanın açılmamış olduğu gözetilerek karar verilmelidir.

DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükümün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, davaya konu 20.000.-YTL.lik bonoda müvekkilinin hamil olduğunu, kendinden önceki cirantalardan biri olan davalı ve diğer borçlulara ilamsız takip başlattığını ileri sürerek, bu takibe davalının yaptığı itirazın iptalini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davacı alacaklı tarafından başlatılan takibe daha önce müvekkilinin borç yönünden kendinden önceki ciranta dava dışı M.A’nın imza yönünden itirazı üzerine icra Tetkik Merciince lehlerine takiplerin durdurulmasına karar verildiğini, ancak davacının bu sefer ilamsız takip yoluna geçtiğini, davacıya borç olmadığı gibi, davacının müvekkiline süresi içinde ödememe protestosu çekmediğini, genel haciz yoluyla takibin protesto şartını kaldıramayacağını belirterek davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, takibe konu senette davalının ciranta konumunda olduğu gibi, T.T.K.nun 589. maddesi gereği önceki cirantanın imza inkarı olsa dahi davalının imzası inkar edilmediğinden ciranta sıfatı ile borçlu bulunduğu ve İ.İ.K.na göre bu itiraz takibi durdurmayacağından, davanın kabulüne, icra takibine vaki itirazın iptaline, takibin devamına, itiraz yasal dayanaktan yoksun ve kötüniyetle yapıldığı kanaatine varıldığından asıl alacak üzerinden hesaplanan % 40 icra inkar tazminatı olan 8.000.00.-YTL.nin davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.

İtirazın iptali davasının, takip talebine itiraz edilen alacaklı tarafından itirazın tebliğ tarihinden itibaren bir sene içerisinde açılması gerekir. Bu sürenin hesaplanmasında İ.İ.K.nun 19. maddesi hükmü dikkate alınmalıdır. İ.İ.K.nun 67. maddesinde gösterilmiş olan bu süre hak düşürücü süredir. Somut olayda, davalı borçlunun itirazının ve itiraz dilekçesinin davacı’alacaklıya 6.10.2005 tarihinde tebliğ edildiği çekişmesizdir. Hatta davacı vekilinin 28.3.2008 havale tarihli temyizce cevap dilekçesinde, davalının itiraz dilekçesini 6.10.2005 tarihinde taraflarınca tebliğ alındığını da belirtmiştir. İtirazın iptali davasının açılma tarihi 31.10.2006’dir. Bu durumda itirazın iptali davasının dava şartlarından olan ve hak düşürücü süre niteliğinde bulunan re’sen dikkate alınması gereken 1 yıllık sürede davanın açılmamış olduğu gözetilerek bir karar verilmesi gerekirken, bu yönün gözardı edilerek işin esasına girilip hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle hükümün temyiz eden davalı yararına BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer yönlerin şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin harcın istenmesi halinde iadesine, 2.3.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: