5237 SAYILI TCK MADDE 206 İÇTİHAT

T.C.

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2007/6615

K. 2011/23748

T. 16.11.2011

• KAMU KURUMUNA KARŞI MÜTESELSİLEN DOLANDIRICILIK (Okulda Görev Yapan Sanıkların Okullar Arası Spor Yarışmalarına Ait Ücret Ödemeleri İle İlgili Olarak Listelerde Sahtecilik Yaparak Ücretleri Kendileri Aldıkları ve Maçlarda Görev Almayan Kişilere Mal Edindirdikleri)

• RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK (Okulda Görev Yapan Sanıkların Okullar Arası Spor Yarışmalarına İlişkin Listede Yaptıkları Sahte Belgelerin İğfal Kabiliyetlerinin Tespit Edileceği – Aldatma Yeteneği Bulunuyorsa Kamu Kurumuna Karşı Müteselsilen Dolandırıcılık ve Bu Suçun Oluşacağı)

• GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK (Okulda Görev Yapan Sanıkların Okullar Arası Spor Yarışmalarına İlişkin Listede Yaptıkları Sahte Belgelerin İğfal Kabiliyetlerinin Tespit Edileceği – İğfal Kabiliyeti Olmaması Durumunda Kamu Kurumuna Karşı Müteselsilen Dolandırıcılık ve Bu Suçun Oluşacağı)

• OKULLAR ARASI SPOR YARIŞMALARINA AİT ÜCRET ÖDEMELERİNİ ALMAK (Okulda Görev Yapan Sanıkların Listelerde Bulunan Bazı İsimleri Kapatarak Yerlerine Başka İsimleri Yazarak Ücretleri Aldıkları/Kamu Kurumuna Karşı Dolandırıcılık Suçunun Oluştuğu – Belgelerin İğfal Kabiliyetine Göre Resmi Belgede Sahtecilik Suçu veya Görevi Kötüye Kullanmak Suçu Oluşacağı)

• SAHTE BELGELERİN İĞFAL KABİLİYETİ (Varsa Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Oluşacağı – Yoksa Görevi Kötüye Kullanma Suçu Oluşacağı)

• SAHTE EVRAKLARIN MÜSADERESİ (Adli Emanete Alınan Evraklardan Sahte Olanlarının Delil Olarak Dosyada Saklanması Gerektiği – Müsaderelerine Karar Verilemeyeceği)

5237/m.435262206247

ÖZET : Okulda görev yapan sanıkların okullar arası spor yarışmalarına ait ücret ödemeleri ile ilgili; listelere, görevlendirilenlerle hiç ilgisi olmayan kişilerin isimlerini yazmak, listelerde bulunan bazı isimleri kapatarak yerlerine müsabakalarla ilgisi olmayan başka isimleri yazarak yapıştırıp bu kişiler adına tahakkuk ettirdikleri ücretleri kendileri almak suretiyle, resmi bir görevi ve bilgisi olmayan kişiye ve okul ve spor müsabakalarında görevli göstererek maçlarda hiç görev almadığını belirten kişilere .. TL mal edinmeleri şeklinde gerçekleşen eylemleri nedeniyle, sahte belgelerin iğfal kabiliyetlerinin olup olmadıklarının tespitiyle, aldatma yeteneği bulunduğunun saptanması halinde bunlarla suça konu paraları almalarının kamu kurumuna karşı müteselsilen dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik, iğfal kabiliyetlerinin olmaması durumunda ise, eylemlerinin kamu kurumuna karşı müteselsilen dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanmak suçlarını oluşturacağı gözetilmeden zimmet suçundan beraat, diğer eylemlerinin sahte belge düzenlenmesi sırasında yalan beyanda bulunmak olarak kabulüyle mahkumiyetlerine karar verilmesi hukuka aykırıdır.

Adli emanete alınan evraklardan sahte olanlarının delil olarak dosyada saklanması yerine, yazılı biçimde ayrıca müsaderelerine karar verilmesi de hukuka aykırıdır.

DAVA : Zimmet ve resmi evrakta sahtecilik suçlarından sanıklar Mehmet ve Aytekin ‘nın yapılan yargılanmaları sonunda; zimmet suçundan beraatlerine ve diğer eylemlerinin sahte belge düzenlenmesi sırasında yalan beyanda bulunmak olarak kabulüyle mahkümiyetlerine dair, Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 28.02.2006 gün ve 2004/95 Esas, 2006/68 Karar sayılı hükümlerin süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi katılan vekili ve sanıklar müdafiileri tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Dairemizce de benimsenen Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 10.03.2009 gün ve 2009/2-43-56 sayılı ilamında açıklandığı üzere; sanıklar haklarında sahte belge düzenlenmesi sırasında yalan beyanda bulunmak olarak kabul edilen eylemleriyle ilgili olarak 5237 sayılı TCK.nun 206/1, 43, 62. maddeleri uyarınca hükmolunan 83 gün adli para cezalarının aynı Kanunun 52/2.maddesi gereğince 20 TL.den paraya çevrilmesi sonucu hükmolunan 1.660 TL. adli para cezaları kesinlik sınırı içinde kalıyor ise de, katılan vekilinin kesinlik sınırını aşar nitelikte suç vasfına yönelik temyizinin bulunduğu da gözetilerek yapılan incelemede;

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Adana Milli Eğitim Müdürlüğü okul içi beden eğitimi spor ve izcilik şubesinde vekaleten şef olarak görev yapan sanık Aytekin ile aynı yerde mutemet-memur olarak görevli olan sanık Mehmet’in, okullar arası spor yarışmalarına ait ücret ödemeleri ile ilgili olarak; listelere, görevlendirilenlerle hiç ilgisi olmayan kişilerin isimlerini yazmak, listelerde bulunan bazı isimleri kapatarak yerlerine müsabakalarla ilgisi olmayan başka isimleri yazarak yapıştırıp bu kişiler adına tahakkuk ettirdikleri ücretleri kendileri almak suretiyle, resmi bir görevi ve bilgisi olmayan Ahmet ‘e 114.120.000 TL, okul ve spor müsabakalarında görevli göstererek maçlarda hiç görev almadığını belirten Ali ye 233.870.000 TL, Halil’e 38,240.000 TL ve M.Tufan ‘a 50.650.000 TL olmak üzere toplam 436.860.000 TL’yi mal edinmeleri şeklinde gerçekleşen eylemleri nedeniyle sanıklar hakkında resmi evrakta sahtecilik suçu dışında zimmet suçundan kamu davaları açılmış ise de; TCK.nun 247. maddesinde düzenlenen zimmet suçunun oluşması için “kamu görevlisinin görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçirmesi” gerektiği, olayımızda ise suça konu paraların görevi dolayısıyla sanıklara teslim edilmediği, ödemelere esas bordroları düzenlemek suretiyle hileli ve yasal olmayan yollarla fazla para ödenmesini sağladıkları gözetilerek; sahte belgelerin iğfal kabiliyetlerinin olup olmadıklarının tespitiyle, aldatma yeteneği bulunduğunun saptanması halinde bunlarla suça konu paraları almalarının kamu kurumuna karşı müteselsilen dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik, iğfal kabiliyetlerinin olmaması durumunda ise, eylemlerinin kamu kurumuna karşı müteselsilen dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanmak suçlarını oluşturacağı gözetilmeden yazılı şekilde zimmet suçundan beraet, diğer eylemlerinin sahte belge düzenlenmesi sırasında yalan beyanda bulunmak olarak kabulüyle mahkumiyetlerine karar verilmek suretiyle hükümler kurulması,

Adli emanete alınan evraklardan sahte olanlarının delil olarak dosyada saklanması yerine, yazılı biçimde ayrıca müsaderelerine karar verilmesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı, katılan vekili ve sanıklar müdafiilerin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 16.11.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: